İnönü Caddesi No.201 Kat.1 Daire.3 Hatay Karabağlar İZMİR / TÜRKİYE

BOŞANMA DAVALARINA DELİL TOPLAMA

Boşanma Davalarına Delil Toplama 

Evlilik bir ömür boyu devam etme niyetiyle başlasa dahi, ne yazık ki çok farklı sebeplerle boşanmayla sonuçlanabilir. Son zamanlarda boşanma oranları giderek artmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 161-16. Maddeleri uyarınca, kanunen geçerli sayılan altı adet boşanma sebebi vardır.

Bu sebeplerden biri ya da bir kaçı gerçekleştiğinde, kişi boşanma davası açma hakkını kazanır. Lakin, bu sebeplerin oluştuğunun ispatı davacıya aittir.

Boşanma hali hazırda oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Hele çocuklarınız var ise, bir yandan davanın gerekliliklerini yerine getirmek bir yandan çocukların fiziki ve ruhsal sağlığı ile ilgilenmek oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir. Çocuklarınızı başkasına teslim etmeyeceğiniz için, davanın seyrini değiştirebilecek konularda profesyonellerden destek alabilirsiniz.

Kanunen Geçerli Sayılan Boşanma Sebepleri

  1. Zina: TMK- 161.madde

Bu madde uyarınca, eşlerden biri zina ederse yani eşini başka biriyle cinsel olarak aldatırsa, diğer eş boşanma davası açabilir. Aldatılan eş zinayı öğrenmesinin üzerinden 6 ay geçmeden dava açmalıdır. Zina gerçekleşmesi ardından 5 yıl geçmeden dava açılmış olmalıdır. Aksi halde dava hakkı düşer. Ayrıca, zinayı öğrenip kabullenen ve affeden kişinin dava hakkı yoktur.

  1.  Hayata Kast: TMK- 162.madde

Eşlerden her biri diğer eşin kendi hayatına kast etmesi, kendisine kötü davranması, onur kırıcı davranışlar içinde bulunması halinde boşanma davası açabilir. Boşanma sebebi ortaya çıktığını öğrenmesinin ardından altı ay içinde ve sebep gerçekleştikten sonra her hâlükârda 5 yıl içinde dava açılmazsa, dava hakkı düşer. Yasalara göre affeden tarafın dava hakkı yoktur.

  1. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: TMK – 163. Madde

Eşlerden biri yasalarca küçük düşürücü olarak belirlenen bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürerse, diğer eş he zaman boşanma davası açabilir.

  1. Terk: TMK – 164. Madde

TMK’ya göre evli eşler istisnai durumlar dışında birlikte yürümekle yükümlüdür. Eşlerden biri diğerini terk eder ve haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmezse, bu en az altı ay sürmüşse, hakim tarafından konuya dair bir ihtar yapılmasına rağmen eş geri dönmemişse terk edilen eş boşanma davası açabilir. Ortak konutu terk etmeye zorlamak veya haklı bir sebebe bağlı kalmaksızın ortak konuta dönmesini engellemek de terk sayılır.

  1. Akıl Hastalığı: TMK – 165. Madde

Eşlerden biri akıl hastası olup, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık raporuyla tespit edilirse, diğer eş boşanma davası açabilir.

  1. Evlilik Birliğinin Sarsılması: TMK – 166. Madde

Tarafların evlilik birliği düzelmeyecek şekilde temelden sarsılmışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davalının itiraz hakkı olmasına rağmen, evlilik ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verir. Eşler birlikte başvurur ya da başvuru diğer eş tarafından da kabul edilirse; diğer sebeplerle boşanma reddedilir ama üç yıl boyunca evlilik kurumu yeniden tesis edilememişse evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır.

İspat Yükümlülüğü

Boşanma davalarında, ispat yükümlülüğü davacıya aittir. Eşinizin kusurlu olduğunu kanıtlamak için kullanacağınız deliller hukuki nitelikte olmalıdır. Bu delilleri toplamak bazen zor olabilir ya da hukuk karşısında geçerli olup olmadığını anlamak profesyonellik isteyebilir. Ayrıca mahkeme delillerin doğruluğuna ve güvenirliliğine de kanaat getirmelidir. Bu durumlarda uzmanlardan destek almanız faydalı olacaktır.

Firmamız, zaten yıpratıcı olan bu süreci sizin için daha kolay hale getirmek amacıyla hizmetinizdedir. Boşanma davası için mahkemeye sunulmak üzere yasal delil toplama hizmetimizi almak için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

Firmamız, çocuklarınızın velayetinin alınması, maddi ve manevi tazminat talebi konularında avukatınızın ihtiyaç duyduğu tüm yasal delillerin toplanması hizmetini vermektedir.  
 

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP