İnönü Caddesi No.201 Kat.1 Daire.3 Hatay Karabağlar İZMİR / TÜRKİYE

VELAYET DAVALARINA DELİL TOPLAMA

Velayet Davalarına Delil Toplama

Evlilik kurumu milletimiz için en kutsal ve önemli kurumdur. Her yıl yüz binlerce insan evlenmektedir. Ancak evlenen çiftler arasında bazen uyuşmazlıklar çıkmakta ve konu boşanmaya gitmektedir. Yeni evli çiftler veya ortak çocuğu ve malları olmayan çiftlerin boşanması nispeten daha kolay olsa da özellikle müşterek çocuğu veya çok fazla ortak malvarlığı olan çiftlerin boşanmalarında ciddi problemler yaşanabilmektedir. Boşanma davalarında hakim, tarafların iddialarına ve delillerine göre müşterek çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağına karar vermektedir. Davada haklı olduğunu her iki taraf iddia etse de ancak bu iddiasını ispatlayan taraf davayı kazanmaktadır.

Eşin Kusurunun İspat Edilmesi

Müşterek çocuğun velayetine ilişkin davalarda ilk ve en önemli yapılacak iş delil toplamaya başlamaktır. Davayı kazanmak isteyen tarafça kusurlu olduğunu düşündüğü boşanmaya sebep olan eş hakkında delil toplanması, kusurunun ispatlanması, çocuğa maddi anlamda bakabilecek gücünün olmadığının veya sosyal çevresinin çocuk yetiştirmeye uygun olmadığının ispatlanması gerekir. Bu ispatlar velayet davasının kazanılmasında en önemli hususlardandır. Bu tarz davalarda profesyonel bir avukattan yardım alınması ve davanın kazanılması için gerekli deliller konusunda detaylı araştırma yapılması gerekir. Davanın temeli iddia ve iddiayı ispat olduğundan kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde yasal deliller toplanmalıdır. Zira davanızın neticesini bu deliller verir. Unutmamalısınız ki hakim yalnızca kendisine sunulan delilleri bilir ve bu doğrultuda karar verir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Oldukça Etkili

Boşanmaya karar veren çiftler bunu anlaşmalı olarak yaptıklarında boşanmanın bütün neticeleri konusunda anlaşmaya varır. Müşterek çocuğun velayetinin kimde kalacağı da bu anlaşmada belirlenir. Ancak bazı durumlarda, özellikle müşterek çocukların olması halinde dava çekişmeli davaya dönüşür ve tarafların anlaşamadığı konularda hakim karar verir. Özellikle her iki taraf da velayetin kendisinde kalmasını ister ve boşanmak istemeyen çift çocuğun velayeti konusunda davayı uzatır. Hukukumuzda kanunlara aykırı bir şekilde elde edilen deliller mahkemede kullanılamayacağından davayı kazanmak için toplanacak delillerin yasal olması ve kişilik haklarının ihlali boyutuna ulaşmaması gerekmektedir. Bu nedenle deliller dikkatli bir şekilde toplanmalıdır ki mahkemede kabul görsün.

Anayasanın 182.Maddesine Göre

Boşanan çiftlerden velayeti kimin, hangi durumlarda kazanacağı Anayasanın 182. maddesinde belirtilmiştir. Boşanma ve velayet davaları bu madde çerçevesinde yürütülmelidir. Bu aşamada alanında uzman bir avukattan yardım almak ve süreci avukatla beraber yürütmek son derece önemlidir. Davanızla ilgili size her konuda yardımcı olacak olan avukatınız davada toplayacağınız yasal deliller konusunda da size yol gösterir. Bir avukatınız olsun ya da olmasın boşanma davası açmadan önce özellikle ortada bir çekişme varsa Anayasanın 182.maddesini incelemeli ve yapacağınız işlemleri bu doğrultuda yapmalısınız. Bu maddeye ve diğer yasal hükümlere aykırı davranmanız halinde topladığınız deliller geçersiz olacağı gibi davayı da kaybedebilirsiniz. Özellikle velayet hususunu da içeren çekişmeli boşanma davaları son derece önemli ve dikkatli yürütülmesi gereken davalardır.

Anayasanın 323.Maddesi Mağdur Eşi Korumakta

Velayet davalarına ilişkin olarak bir diğer Anayasa maddesi ise 323.maddedir. Bu madde ile mağdur olan ve çocuğun velayeti kendisine verilmeyen yani velayet davasını kaybeden tarafın hakları düzenlenmiştir. Velayeti alan eşin diğer tarafın çocuğu görme, onunla vakit geçirme haklarını engellememesi için bu madde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre velayet davasını kaybeden eş mahkemece belirlenecek zamanlarda çocuğu görme hakkına sahiptir. Kararla beraber bu zamanlar belirlenmektedir. Bu tarz bir düzenlemenin amacı velayeti alan eşin diğer eşin çocuğu görmesine hukuka aykırı bir şekilde engel olmasının önüne geçmektedir.

Siz de velayet davası öncesinde davanızı kazanmak için yasal deliller toplama hususunda İzmir Dedektiflik Şirketi’nden profesyonel yardım alabilirsiniz.

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP