İnönü Caddesi No.201 Kat.1 Daire.3 Hatay Karabağlar İZMİR / TÜRKİYE

DOLANDIRICILIK OLAYLARININ ARAŞTIRMASI

DOLANDIRICILIK ARAŞTIRMASI
Dolandırıcılık Nedir?

Dolandırıcılık, herhangi bir konu veya alanda yapılan sözleşme ve anlaşmalarda taraflardan birinin sözleşme şartlarına uymaması veya sözleşmede belirttiği şartların ortadan kalkacağı ihlaller yapmak, sahte belge veya bilgilerle herhangi bir ürün pazarlamak veya almak olarak tanımlanabilir. Dolandırıcılığın kapsamı çok geniştir ve her konuda dolandırıcılık yapılabilmektedir. Nitelikli dolandırıcılık ve dolandırıcılık olarak iki grupta incelenen bu konuyu yalan beyanla sağlanan haksız kazanç olarak değerlendirebiliriz.

Örnek verecek olursak; araç hırsızlığı yapmış bir kişinin aracın bazı bilgileri ile oynayarak aracı gerçek bilgilere sahip ve kendisine ait bir araç gibi pazarlayarak satın alan müşteriyi aldatmak dolandırıcılık kapsamında işlenmiş bir suçtur. Bu suç sadece dolandırıcılık olarak görülmemekte aynı zamanda eylemin profesyonelce gerçekleştirilmiş olmasından dolayı nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılmaktadır. Başka bir alım satıma konu işte yapılacak sahtecilikle ürünün satışının gerçekleştirilmesi alım yapan kişiye karşı işlenmiş dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır.

Dolandırıcılık suçu ile evrakta sahtecilik birbirine geçmiş iki farklı suç tanımıdır. Yapılan dolandırıcılık nitelikli dolandırıcılık olarak gerçekleşiyorsa; bu suçla beraber sahtecilik suçunun gerçekleştirilmiş olması büyük olasılıktır.

Dolandırıcılık Nasıl Önlenebilir?
Dolandırıcılık suçu işleyen kişilere karşı alınan tüm tedbirlere rağmen bu kişiler bir yolunu bularak insanları tuzaklarına düşürmeye devam etmektedirler. Son günlerde gündeme gelen ve haberi yapılan çok fazla dolandırıcılık olayına tanık olunmaktadır. Devlet memuru
unvanı bulunan kişilerin adları kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar tüm duyurulara rağmen tuzağına düşürebileceği kişileri bulabilmektedir. Yapılan haberler ve duyurulara rağmen polis, savcı veya hakim ünvanını kullanarak insanları dolandıran kişilerin bu konuda izledikleri yol ve kullandıkları yöntemler çok çeşitli olduğundan dolayı, her defasında farklı yöntemler kullanarak ulaştıkları insanları her defasında aldatabilmekte ve altınlarına, dövizlerine el koyarak dolandırabilmektedirler. Bu gibi dolandırıcılık olaylarında gerçeği anlamak ve gereken şikâyeti yapmak zaman alabiliyor. Çünkü kullanılan yöntem nedeniyle insanların güvenleri suiistimal edildiğinden insanların gerçeği anlaması zaman almaktadır. Benzer teknik ve yöntemlerle insanların çok fazla sorun yaşadığı dolandırıcılık alanlarından birisi de bankacılık sisteminden aldıkları hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Bankadan aradıklarını söyleyen kişiler, kredi kartı veya banka hesabı bilgilerini aldıkları kişilerin hesaplarını bir anda boşaltmaktadırlar. Mağdur edilen kişinin gerçeği anlaması ve şikayette bulunması için geçen süre dolandırıcının çoktan kayıplara karışacağı kadar uzun sürmektdir. Bu aşamadan sonra yapılacak olan başvurular dolandırıcının tespit edilmesinde çalışma başlatılmasını sağlasa da benzer olayların haddinden fazla olması güvenlik birimlerinin olayı aydınlatmasını geciktirmektedir. Dolandırıcılar yakalanacak olsalar bile yakalandıklarında haksız olarak aldığı paraların veya dolandırıcılığa konu kazanımların geri alınması oldukça zordur ve hatta bazen imkânsız olabilmektedir.

Türkiye dolandırıcılık olaylarının dünyanın birçok ülkesine göre daha fazla yapıldığı bir ülkedir. Dünyanın genelinde büyük oranda dolandırıcılık olayları gerçekleşiyor olsa da, Türkiye’de bu oranın daha fazla olması alınacak önlem ve tedbirlerin daha profesyonel
olmasını da zorunlu kılmaktadır. Dolandırıcılığa karşı alınacak en iyi önlemlerden birisi de dedektiflik hizmetlerinden yardım almaktır. Dolandırıcılık meydana gelmiş olsa bile dedektiflik hizmetlerinin kısa sürede suçluyu bulması ve yakalatması mümkündür.

Dolandırıcılık Gerçekleşmeden Önlemek Mümkün mü?
Dolandırıcılık gerçekleşmeden önce dolandırıcılığı önlemek mümkün müdür? Evet mümkündür.

Peki Ne yapabiliriz? Herhangi bir konuda yapılacak ve maliyeti bulunan sözleşme veya işlemlere imza atmadan önce sözleşme yapan tarafların beyanlarının doğruluğunu araştırmak gerekmektedir. Yapılacak olan anlaşma veya sözleşme ile ilgili olarak önemli kararları vermeden önce bir dedektiflik firmasına başvurarak söz konusu sözleşmenin maddeleri ile ilgili olarak ayrıntılı bir araştırma yaptırmak ve olası bir dolandırıcılık faaliyeti ile karşı karşıya kalınıp kalınmadığını anlamak mümkündür.
Dolandırıcılık nedeniyle uğradığınız mağduriyetler için günün her saatinde açık olan danışma hattımıza danışabilir, dolandırıcılık araştırması için hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP